Press releases BREIN (Dutch)

These pressreleases are published by Dutch anti-piracy organization BREIN.

BreinInfo 9, 6 Juni 2003

Straffen tegen piraten, ’s-Gravenhage

Op 6 februari vond in het Gerechtshof te ’s-Gravenhage een belangrijke zitting plaats. De twee hoofddaders achter diverse illegale compilatie cd’s en dvd’s waaronder Crazybytes, Twilight en Moviebox waren in hoger beroep gegaan tegen een uitspraak die in het begin van 2002 had plaatsgevonden. In deze zaak speelde wederrechtelijke vrijheidsberoving, mishandeling en afpersing een rol.Twee andere daders waren door de hoofddaders ontvoerd, mishandeld en afgeperst omdat zij buiten de organisatie om illegale cd’s en dvd’s verkochten. De rechtbank had eerder onvoorwaardelijke gevangenisstraffen van 4,5 jaar opgelegd. Het hof veroordeelde de twee hoofddaders in hoger beroep opnieuw en verhoogde zelfs de straffen tot 5 jaar. Samen met een derde verdachte, die van de geweldsdelicten is vrijgesproken, staan de twee ook nog terecht op beschuldiging van leiding geven of deelname aan een criminele organisatie die gedurende enkele jaren beroeps- en bedrijfsmatig illegale cd’s en dvd’s vervaardigde en verspreidde. Het Openbaar Ministerie heeft gezegd ontnemingsvorderingen in die zaak in te dienen.

In April stonden drie informaticastudenten van de Universiteit Twente voor de strafrechter op verdenking van het verlenen van hand- en spandiensten aan deze bende.Via hun snelle Internetverbindingen op de campus haalden de drie constant de allernieuwste muziek, films, games en business-software binnen die vervolgens werden gebruikt voor de illegale verzamel cd’s en dvd’s. De drie waren naast het aanleveren van de content ook verantwoordelijk voor de programmering van de illegale cd’s en dvd’s. De verdediging vond dat de content vrij voorhanden was op het supersnelle universiteitsnetwerk en dat iedereen het daarom had kunnen doen. De Officier van Justitie pareerde dit door er op te wijzen dat ook in winkels de spullen voor het grijpen liggen maar dat er toch sprake is van diefstal wanneer men er zomaar mee naar buiten loopt. Het Openbaar Ministerie eiste daarom een straf van 240 uur dienstverlening, 5000 euro boete, een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden met een proeftijd van 2 jaar en ontneming van illegaal verdiende geldbedragen van respectievelijk 14.000, 15.000 en 19.000 euro.

Ook drie andere handlangers, waaronder een leraar maatschappijleer, stonden in April voor de rechter, zij hoorden eisen variërend van 9 tot 14 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf en boetes van 5000 tot 7500 euro. De rechtbank wacht met uitspraak tot de zaak tegen de hoofdverdachten heeft gediend.

http://www.anti-piracy.nl/index.php?page=22

 

BreinInfo 10, 2003

Georganiseerde criminaliteit veroordeeld

De Utrechtse rechtbank heeft drie verdachten veroordeeld tot gevangenisstraffen en geldboetes voor het leiding geven of deelnemen aan een
criminele organisatie. De drie stonden aan het hoofd van de organisatie die periodiek de zogenaamde Crazybytes,Twilight en Moviebox cd’s en dvd’s uitbracht. Dat zijn illegale verzamelingen van de meest populaire muziek, films en software. Die werden voor prijzen van ongeveer 20 tot 40 euro verkocht.

Een 43-jarige man is veroordeeld 30 maanden gevangenisstraf en een geldboete van 50.000 euro.Twee 36-jarige mannen zijn veroordeeld tot respectievelijk 30 en 20 maanden gevangenisstraf en een geldboete van 25.000 euro.Twee van deze hoofdverdachten waren al eerder veroordeeld tot gevangenisstraffen van 5 jaar inzake geweldsdelicten. Die veroordeling kwam in hoger beroep nadat zij in eerste instantie tot 4,5 jaar waren veroordeeld. Het ging daarbij om vrijheidsberoving, mishandeling en afpersing.

Daarnaast zijn de drie mannen veroordeeld voor overtreding van de Auteurswet, waarbij ze het laten persen, invoeren, verveelvoudigen en ter verspreiding aanbieden van illegale cd’s en dvd’s als beroep of bedrijf uitoefenden. Het ging in totaal om ruim 400.000 cd’s en dvd’s. De rechtbank oordeelde dat de openbare orde hierdoor ernstig geschaad is. De rechtbank omschreef het bedrijfsmatige karakter en de omvangrijke schaal van het productieproces, de onderlinge taakverdeling en de organisatiegraad als zorgelijk. Het gewelddadige en bedreigende karakter binnen een atmosfeer van angst zorgde er volgens de rechtbank voor dat de criminele organisatie jaren kon voortbestaan.

Er volgt een ontnemingsvordering tegen deze drie mannen om het wederrechtelijk verkregen voordeel van hen af te nemen. Gezien de omvang van de handel en de hoge prijzen die voor dit soort illegale cd’s en dvd’s gevraagd werden, verwacht BREIN dat deze in de miljoenen euro zal lopen. Een week eerder werden al zes medeverdachten, waaronder drie studenten die de bronkopieën voor de cd’s en dvd’s maakten en programmeerden, veroordeeld tot voorwaardelijke gevangenisstraffen van zes maanden, werkstraffen van 120 tot 180 uur en geldboetes variërend van 1500 tot 6000 euro. De zes mannen zijn eveneens veroordeeld voor deelneming aan een criminele organisatie en overtreding van de Auteurswet.

Tenslotte zijn tegen de drie studenten ontnemingsvorderingen toegewezen van 10.000 euro. Zij kregen een maandelijkse betaling van de criminele organisatie voor hun diensten, die onder meer inhielden dat zij de gewenste muziek, films en software van het internet haalden met behulp van het snelle universiteitsnetwerk.

Dit is een voorbeeld van de vele strafzaken die in de afgelopen jaren tegen georganiseerde piratenbendes zijn gevoerd.Als gevolg van de hoge straffen en ontnemingsvorderingen is het aandeel van de georganiseerde piraterij in Nederland fors afgenomen.

http://www.anti-piracy.nl/index.php?page=23

Leave a Reply